Chuyên mục: tin tức

  • Vệ sinh nhà xưởng là gì?

    Nói một cách đơn giản, vệ sinh nhà xưởng là công việc thực hiện làm sạch các khu vực nguy hiểm trong các cơ sở công nghiệp như: nhà xưởng, kho bãi, nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy điện và các loại cơ sở công nghiệp khác. Không có cách nào đơn giản […]
    View more
0564555444
0564555444